Blog Image

AKTUELLT

Centrum för scenisk rörelse och eget skapandeSommarkurs 2010!

Aktuellt Posted on 18 May, 2010 11:03:08

Centrum för scenisk rörelse och eget skapande 2010

Centrum för scenisk rörelse och eget skapande anordnar en tiodagars kurs i “sceniska kompositioner” för yrkesverksamma konstnärer från olika discipliner, ex musik, bild, performance, dans, teater. Kursen består av en grundläggande träning som går under benämningen “om närvaron i rummet” och därefter ett stegvis uppgiftsarbete mot scenisk komposition enskilt och/eller i grupp.

Kursen äger rum den 5 – 14 juli 2010, direkt efter Bottna kulturfestival.

Ledare: Michael Norlind
Kurskostnad: 4.200 kr
Logi: vandrarhem 250 kr/dygn. Tältplats kan ordnas.

Anmälan skickas till gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se senast den 13 juni.

www.scenkonstgerlesborg.seNya arrangemang 2010!

Aktuellt Posted on 17 Jan, 2010 12:07:34

Centrum för scenisk rörelse och eget skapande
2010

Ett nytt år, nya tag och lyckönskningar till Er alla om att detta skall bli ett synnerligen gott år – det bästa hittills förstås.

Själv är jag väldigt sugen på att sätta tänderna i vår verksamhet efter ett och ett halvt års anställning uppe i Luleå.
Och än gladare blev jag så klart då vi på Centrum för scenisk rörelse och eget skapande erhöll en del av de pengar vi ansökt från Västa Götalandsregionen.

Sedan vårt första november arrangemang; Kulörta lyktor – en dans och
teaterfestival har vi haft siktet inställt på att verksamhetsåret skall kretsa runt tre återkommande publika tillfällen:
1. Påskhelgen – i anknytning till KVIRR (Konstvandring i Ranrike).
2. Bottna kulturfestival + sommarkursverksamhet
3. Början på november – Kulörta lyktor- festival och seminariehelg.

Och detta är just vad vi har föresatt oss att genomföra detta år; nämnda tre publika tillfällen att hänga upp vårt verksamhetsår kring.

Vi börjar, av kalendariska skäl som är svåra att kringgå, med det tillfälle som vi som organisation aldrig tidigare varit verksamma vid – Påskhelgens KVIRR.

Då vi arbetar efter principen ett steg i taget vill vi givetvis anknyta till det senast genomförda seminariet In between the chairs.
Det enklaste och mest konstruktiva sätt vi kan bygga vidare på detta steg är att vi vänder oss i första hand till dig som deltog i detta.
Skillnaden blir att den här gången arbetar vi under fem helger som mynnar ut i de sceniska kompositioner vi tänker oss att framföra i KKV:s lokal Stensalen under KVIRR.

I detta syfte bjuder vi därför in till följande workshopserie:

Scenkonst i Gerlesborg under påsken

13-14/2 lör – sön kl. 10 – 16 Den första helgen ägnar vi oss åt grundläggande arbete, både vad gäller träningen om närvaron i rummet och uppgiftsarbete.
Träningen syftar till att främja det förhållningssätt som vi förordar där intentionen är “Att vara och handla i kontakt- och i takt med det faktiskt befintliga, för att medvetet kunna använda sig av detta som stunden tillhandahåller och på detta vis skapa ny verklighet”. citat ur Verklighetens magi av M Norlind.
Under uppgiftsarbetet går vi stegvis fram i det egna skapandet. Förutom fortsatt diskussion vad In between the chairs kan bära på som begrepp lägger vi till ett påstående som lyder: Allting är tillåtet men det är inte allt som fungerar – och ser vad det kan väcka upp. Detta med återkoppling till undersökande av vad som finns att finna i formuleringen om närvaron i rummet.

20-21/2 lör – sön kl. 10 – 16 Fortsättning och fördjupning av träningens kvaliteter såväl som framskridandet i det egna skapandets gränslösa domäner.

27-28/2 lör – sön kl. 10 – 16 Fortsättning och fördjupning av träningens kvaliteter såväl som framskridandet i det egna skapandets gränslösa domäner. Men nu, om inte förr, går skissandet av sceniska kompositioner vidare in i en konstruktionsfas för att närma sig grundstrukturerna för dessa.

– Praktiskt arbete och samspråk aktörer emellan får givetvis gärna ske i mellanperioderna –

13-14/3 lör – sön kl. 10 – 16 Återupptagande av träningen och dess kvaliteter, vidare arbete med det egna skapandet och samspråk kring skapandeprocessen.

27-28/3 lör – sön kl. 10 – 16 Påminnande av träningen om närvaron i rummet samt öppna repetitioner och genomdrag.

1-5/4 tors – mån Vi har Stensalen till vårt förfogande från torsdagen den 1april till och med måndagen den 5:e.
Torsdagen ser vi i detta stadium som repetitionsdag och måndagen som städdag ifall vi inte hunnit det på söndagkvällen.
Våra speltillfällen kan vi bestämma i sinom tid; kvällarna då kvirrandet pausar och konstnärerna är lediga är lämpliga men även dagtider är såklart fullt möjliga.

Väl medvetna om att vi här föreslår en både engagemangs- och tidskrävande arbetsprocess så är detta vad vi ser som lämpligt om vi verkligen vill ta nästa steg. Ett steg som fördjupar och vidareutvecklar det inspirerande som vi kom fram till under novemberarbetet – In between the chairs. Så, vår förhoppning är givetvis att så många som möjligt av er har lust, mod, tid och möjlighet att ta del och ser den som tillförande i er egen ständigt pågående utveckling.

Då arbetsprocesser av detta slag, precis som In between the chairs är en del av vår verksamhet som så småningom, om möjligt är, skall bli självbärande, tackar vi även denna gång Västra Götalandsregionen för stor del av finansieringen som gör det möjligt att bjuda på arrangemanget. De intäkter vi får in under påskhelgen delar vi på.

Vi är tacksamma om anmälan om ditt deltagande är oss tillhanda före den 25 januari 2010
Anmälan görs till
gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.seIn Between The Chairs den 6-8 november

Aktuellt Posted on 10 Oct, 2009 20:08:08

ScenkonstGerlesborg – In Between The Chairs. Ett scenkonstseminarium på Gerlesborgsskolan den 6 – 8 november.


Vi anordnade i november 2007 dans- och teaterfestivalen Kulörta lyktor
i Gerlesborg. Festivalen kom att fungera som en mötesplats för
scenkonstnärer som arbetat med scenisk rörelse och eget skapande i den
fysiska teatertraditionen. Färdiga och ofärdiga förseställningar
visades och samtal om scenkonst fördes. De som bevistade festivalen,
både medverkande och åskådare var mycket entusiastiska över
företeelsen och ville se en fortsättning. Då Michael Norlind upptogs
av arbete på teaterhögskolan i Luleå under 2008 avstod vi arrangemanget
men nu är det alltså dags igen. Denna gång i form av ett
arbetsseminarium under namnet In between the chairs.

För oss är det just i mellanrum som vi anar möjlighet att nära
skapandet och det kreativa flödet undan våra egna och omvärldens
förutfattade meningar om scenkonstnärliga uttrycksmöjligheter. Vi har
nu tillsammans med Uttryckslabbet och Gerlesborgsskolan, med stöd från
Västra Götalandsregionen och Tanums kommun, bjudit in konstnärer i
olika genrer med intresse och nyfikenhet för scenens möjligheter. Vi
hoppas att med detta möte inspirera och vidga varandra och våra
uttryck.

Då vi också är angelägna om att kommunikationen med åskådarna fungerar
hoppas vi att alla ni som är intresserade kommer och tittar och delger
oss era intryck. Vi öppnar dörrarna på fredag kl 19.30 samt söndag kl
11.00. Välkomna!