Centrum för scenisk rörelse och eget skapande
2010

Ett nytt år, nya tag och lyckönskningar till Er alla om att detta skall bli ett synnerligen gott år – det bästa hittills förstås.

Själv är jag väldigt sugen på att sätta tänderna i vår verksamhet efter ett och ett halvt års anställning uppe i Luleå.
Och än gladare blev jag så klart då vi på Centrum för scenisk rörelse och eget skapande erhöll en del av de pengar vi ansökt från Västa Götalandsregionen.

Sedan vårt första november arrangemang; Kulörta lyktor – en dans och
teaterfestival har vi haft siktet inställt på att verksamhetsåret skall kretsa runt tre återkommande publika tillfällen:
1. Påskhelgen – i anknytning till KVIRR (Konstvandring i Ranrike).
2. Bottna kulturfestival + sommarkursverksamhet
3. Början på november – Kulörta lyktor- festival och seminariehelg.

Och detta är just vad vi har föresatt oss att genomföra detta år; nämnda tre publika tillfällen att hänga upp vårt verksamhetsår kring.

Vi börjar, av kalendariska skäl som är svåra att kringgå, med det tillfälle som vi som organisation aldrig tidigare varit verksamma vid – Påskhelgens KVIRR.

Då vi arbetar efter principen ett steg i taget vill vi givetvis anknyta till det senast genomförda seminariet In between the chairs.
Det enklaste och mest konstruktiva sätt vi kan bygga vidare på detta steg är att vi vänder oss i första hand till dig som deltog i detta.
Skillnaden blir att den här gången arbetar vi under fem helger som mynnar ut i de sceniska kompositioner vi tänker oss att framföra i KKV:s lokal Stensalen under KVIRR.

I detta syfte bjuder vi därför in till följande workshopserie:

Scenkonst i Gerlesborg under påsken

13-14/2 lör – sön kl. 10 – 16 Den första helgen ägnar vi oss åt grundläggande arbete, både vad gäller träningen om närvaron i rummet och uppgiftsarbete.
Träningen syftar till att främja det förhållningssätt som vi förordar där intentionen är “Att vara och handla i kontakt- och i takt med det faktiskt befintliga, för att medvetet kunna använda sig av detta som stunden tillhandahåller och på detta vis skapa ny verklighet”. citat ur Verklighetens magi av M Norlind.
Under uppgiftsarbetet går vi stegvis fram i det egna skapandet. Förutom fortsatt diskussion vad In between the chairs kan bära på som begrepp lägger vi till ett påstående som lyder: Allting är tillåtet men det är inte allt som fungerar – och ser vad det kan väcka upp. Detta med återkoppling till undersökande av vad som finns att finna i formuleringen om närvaron i rummet.

20-21/2 lör – sön kl. 10 – 16 Fortsättning och fördjupning av träningens kvaliteter såväl som framskridandet i det egna skapandets gränslösa domäner.

27-28/2 lör – sön kl. 10 – 16 Fortsättning och fördjupning av träningens kvaliteter såväl som framskridandet i det egna skapandets gränslösa domäner. Men nu, om inte förr, går skissandet av sceniska kompositioner vidare in i en konstruktionsfas för att närma sig grundstrukturerna för dessa.

– Praktiskt arbete och samspråk aktörer emellan får givetvis gärna ske i mellanperioderna –

13-14/3 lör – sön kl. 10 – 16 Återupptagande av träningen och dess kvaliteter, vidare arbete med det egna skapandet och samspråk kring skapandeprocessen.

27-28/3 lör – sön kl. 10 – 16 Påminnande av träningen om närvaron i rummet samt öppna repetitioner och genomdrag.

1-5/4 tors – mån Vi har Stensalen till vårt förfogande från torsdagen den 1april till och med måndagen den 5:e.
Torsdagen ser vi i detta stadium som repetitionsdag och måndagen som städdag ifall vi inte hunnit det på söndagkvällen.
Våra speltillfällen kan vi bestämma i sinom tid; kvällarna då kvirrandet pausar och konstnärerna är lediga är lämpliga men även dagtider är såklart fullt möjliga.

Väl medvetna om att vi här föreslår en både engagemangs- och tidskrävande arbetsprocess så är detta vad vi ser som lämpligt om vi verkligen vill ta nästa steg. Ett steg som fördjupar och vidareutvecklar det inspirerande som vi kom fram till under novemberarbetet – In between the chairs. Så, vår förhoppning är givetvis att så många som möjligt av er har lust, mod, tid och möjlighet att ta del och ser den som tillförande i er egen ständigt pågående utveckling.

Då arbetsprocesser av detta slag, precis som In between the chairs är en del av vår verksamhet som så småningom, om möjligt är, skall bli självbärande, tackar vi även denna gång Västra Götalandsregionen för stor del av finansieringen som gör det möjligt att bjuda på arrangemanget. De intäkter vi får in under påskhelgen delar vi på.

Vi är tacksamma om anmälan om ditt deltagande är oss tillhanda före den 25 januari 2010
Anmälan görs till
gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se